logo_nhl.png

Homeopati - Fremtidens medisin

 

Magic Pills - ny dokumentarfilm om homeopati

  • Vises i Bergen høsten 2018.

     

  • Til tross for at homeopati  er en av de mest brukte behandligsmetodene i verden i dag, har den særlig de senere år, vært utsatt for mye kontrovers og diskusjon. Regissøren Ananda More som for øvrig er utdannet homeopat, har derfor lagd en film som i større grad enn dokumentaren Just One Drop, (som vi viste på Litteraturhuset i oktober i fjor), vektlegger brukerens erfaringer. For å få balanse i bildet har hun også valgt å la skeptikerne komme til orde.

    Vi tar sikte på å ha en visning av denne dokumentaren med norsk tekst, her i Bergen i løpet av høsten 2018.
    Tid og sted offentliggjøres straks dette er klart.

    Link til trailer.